December 28th, 2014

боброволець

Конституція України. Про вільне володіння зброєю.

Що таке Конституція України - це Основний Закон, який має найвищу силу дії, в порівняні з іншими законами.


Стаття 8, розділ перший "ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ"

В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.Наприклад, якимось іншим законом заборонено носіння вогнепальної зброї. Але, згідно статті 27
розділу другого "ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА": "Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань".

Тобто згідно з Конституцією України ви маєте право на вільне носіння вогнепальної зброї, якщо вона вам потрібна для захисту свого життя та здоров'я, а також інших людей.

Тому що, Конституція України - це Основний Закон, який має найвищу силу дії, в порівняні з іншими законами.